Ημερομηνία δημοσίευσης: 11/4/2019

Δείτε πιο κάτω πως άλλαξε η Κύπρος μετά από τις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων μηνών. Οι φωτογραφίες λήφθηκαν τις μέρες 4/4/2018 και 25/3/2019 και πάρθηκαν από το δορυφόρο sentinel.

See below how Cyprus changed after heavy rainfall. The photos were taken on 4/4/2018 and 25/3/2019 from the Sentinel satellite.

2018

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: