Κατάλογος δασικών πυρκαγιών στην Κύπρο (List of forest fires in Cyprus)

Basemap: 2GIS.

Worst 10 fires in Cyprus from 2010 to 2016

Fire Start Burned Are (ha) Πιθανή αιτία πυρκαγιάς (Possible cause of fire)
1. 19/6/2016 1885.8 Δραστηριότητες σε κατοικίες (Residential activities)
2. 12/8/2012 1630 Γεωργικές δραστηριότητες (Agricultural activities)
3. 19/6/2013 1000 Σκόπιμη (Deliberate)
4. 21/8/2013 812 Σκόπιμη (Deliberate)
5. 18/6/2016 763.3 Δραστηριότητες σε κατοικίες (Residential activities)
6. 21/8/2011 664.9 Κάψιμο σκυβάλων (Burning rubbish)
7. 6/6/2010 430 Γεωργικές δραστηριότητες (Agricultural activities)
8. 4/6/2014 392 Άγνωστη (Unknown)
9. 26/6/2010 280 Γεωργικές δραστηριότητες (Agricultural activities)
10. 29/8/2015 260 Δραστηριότητες κυνηγών (Hunter activities)

SWIR Filter via sentinelhub

19/6/2016

Πιθανή αιτία πυρκαγιάς (Possible cause of fire) count
Σκόπιμη (Deliberate) 216
Γεωργικές δραστηριότητες (Agricultural activities) 189
Ταξιδιώτες / Εκδρομείς (Travelers / Excursionists) 60
Άγνωστη (Unknown) 59
Φυσική (κεραυνός) (Physics (thunderbolt)) 51
Δραστηριότητες σε κατοικίες (Residential activities) 41
Στρατιωτικές δραστηριότητες (Military activities) 37
Βραχυκύκλωμα καλωδίων (Short circuit of cables) 15
Κάψιμο σκυβάλων (Burning rubbish) 12
Δραστηριότητες κυνηγών (Hunter activities) 11
Δασικές εργασίες (Forestry work) 7
Άλλη (Other) 6
Total 704

2010 – 2016


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: