Πληρότητα Φραγμάτων (Cyprus Dams – Updated daily)

Πληρότητα φραγμάτων v2 (test version) Στην συνολική πληρότητα λαμβάνονται υπόψη τα εμπλουτιστικά και άλλα φράγματα! Κατάλογος φραγμάτων ( Συνολικά 108 φράγματα ) Contributors: Marios S. Kyriakou, KIOS Research Center for Intelligent Systems and Networks, University of Cyprus (KIOS CoE)George A. Christou, KIOS Research Center for Intelligent Systems and Networks, University Read more…