Πληρότητα Φραγμάτων (Cyprus Dams – Updated daily)

Πληρότητα φραγμάτων v2 (test version) Στην συνολική πληρότητα λαμβάνονται υπόψη τα εμπλουτιστικά και άλλα φράγματα! Κατάλογος φραγμάτων ( Συνολικά 108 φράγματα ) Contributors: Marios S. Kyriakou, KIOS Research Center for Intelligent Systems and Networks, University of Cyprus (KIOS CoE)George A. Christou, KIOS Research Center for Intelligent Systems and Networks, University Read more…

Global Dam Map #QGIS

Biggest Dams based on data Dam Country Year Capacity MCM Quality 1. Lake Victoria Uganda 1954 204800 Verified 2. Kariba Zimbabwe 1959 185000 Good 3. Bratskoye Russia 1964 169000 Fair 4. Lake Nasser Egypt 1970 162000 Verified 5. Volta Ghana 1965 148000 Verified 6. Manicouagan Canada 1968 141850 Good 7. Read more…